Membrii Comitetului Director în cadrul Spitalului Clinic Nr. 1 CF Witting

  • Dr. Petrescu Ion-Iulian - Manager    -    CV
    Dr.Petrescu Ion-Iulian
  • Dir. Medical - Medic Primar Popescu Cezar    
    Dr.Popescu Cezar
  • Dir. Financiar Contabil - Ec. Tomescu Aurel       
    Dir. Financiar Contabil - Ec. Tomescu Aurel

Conducerea Spitalului Clinic Nr. 1 CF Witting - Click Aici