CONDITII DE EXTERNARE

Pacientul/aparţinătorul va fi anunţat cu minim 24 de ore cu privire la data externării
Pacientul trebuie să prezinte cardul de asigurat de sănătate eliberat de CNAS.

Situaţia externării:

 • Externat (vindecat, ameliorat, agravat, staţionar, decedat)
 • La cerere, transfer

Documentele care sunt înmânate pacientului la externare:

 • Bilet de externare
 • Scrisoare medicală
 • Decont
 • Reţeta medicală
 • Certificat concediu medical
 • Referat medical, la nevoie

Externarea pacienţilor se face după ora 12:00 a fiecărei zile, pacientul primind la externare un Bilet de ieşire din spital/Scrisoare medicală eliberată de către medicul curant în care se înscriu informaţii despre:

 • Evaluarea stării de sănătate a pacientului la momentul externării;
 • Indicaţiile de tratament şi supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă (determinată conform diagnosticului):
 • Recomandări privind regimul igieno
 • Dietetic de urmat;
 • Recomandări privind un stil de viaţă sănătos;
 • Dacă este cazul, se recomandă îngrijire medicală la domiciliu, servicii ce pot fi oferite de furnizorii de îngrijiri la domiciliu.

Pe lângă Bilet de ieşire din spital/Scrisoare medicală se eliberează la externare:

 • Reţeta compensată/gratuită dacă persona este asigurată;
 • Concediu medical (la cerere - se eliberează numai în baza unei adeverinţe de la angajator care cuprinde concediile medicale efectuate în ultimele 12 luni).

La externare pacientul va primi inclusiv informaţiile privind revenirea la control sau la o eventuală apariţie sau agravare a unor semne ori simptome care necesită revenirea de urgenţă la spital.

În cazul externării la cererea pacientului acesta va solicita în scris acest lucru, menţionând că solicita externarea contrar avizului medical.

De retinut !
Dacă pacientul solicita concediu medical acesta se eliberează numai în baza unei Adeverinţe de la angajator care cuprinde concediile medicale efectuate în ultimele 12 luni.
Biletul de ieşire, scrisoarea medicală, reţetele, concediile medicale, biletele de trimitere (acolo unde este cazul) se ridică de către pacient de la Secretariatele clinicilor pe baza actului de identitate.