Lista documentelor de interes public a Spitalului Clinic Nr.1 CF Witting

  Aprobată in Comitetul Director prin proces verbal de ședință nr. 3782/13.03.2023

   

  1. Structura organizatorică: - click aici si aici
  2. Regulamentul de Organizare și Funcționare 2023 - Pdf_icon
  3. Regulamentul Intern - Pdf_icon
  4. Codul etic si Norme de conduită profesională - Pdf_icon
  5. Numele și prenumele persoanelor din conducere (CV-urile acestora) și al persoanei responsabile cu difuzarea informațiilor publice - Pdf_icon
  6. Declarații de avere și interese - Pdf_icon
  7. Evoluția principalilor indicatori privind activitatea medicală - Pdf_icon
  8. Programul de acordare a audiențelor - Pdf_icon
  9. Coordonatele de contact ale Spitalul Clinic nr.1 CF Witting respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet - Pdf_icon
  10. Situațiile financiare : Buget , Bilanturi Contabile, Executie Bugetara
  11. Planul anual de achizitii / informare privind planul anual de achiziții : Achizitii Publice
  12. Raportul de evaluare - conform Legii nr. 544/2001 - Pdf_icon
  13. Comunicate privind activitatea Spitalului de interes public - Pdf_icon
  14. Raport de activitate anual - Pdf_icon
  15. Contract CASMB - Pdf_icon
  16. Salariile aferente fiecarei categorie de personal : Transparenta veniturilor salariale