COPLATA

Spitatul Clinic Nr.1 CF Witting încasează de la asiguraţi suma corespunzătoare coplăţii în valoare de 10 lei pentru:

  • Serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continua, în secţiile/compartimentele cu pături organizate conform prevederilor legale în vigoare şi aflate în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate;
  • Serviciile medicale spitaliceşti, acordate în regim de spitalizare continua, prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază şi în pachetul de servicii ce se acorda persoanelor care se asigura facultativ.

Categoriile de asiguraţi scutite de coplata şi prevăzute Ia art. 213(1) din Legea nr. 95/2006 sunt:

  • copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii între 18 ani şi 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenţi de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenţii, dacă nu realizează venituri din muncă;
  • bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, pentru serviciile medicale aferente bolii de bază respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;
  • pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 740 lei/lună;
  • toate femeile însărcinate şi lăuzele, pentru servicii medicale legate de evoluţia sarcinii, iar cele care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară, pentru toate serviciile medicale.

În vederea reducerii la minim a disconfortului pacientului, s-a stabilit ca plata sumei de 10 lei, reprezentând coplata, să se facă la nivelul fiecărei secţii/compartiment, la momentul preluării documentelor aferente externării, pe bază de chitanţă.
Numărul chitanţei prin care se achita coplata se va consemna în FOCG.
Persoanele scutite de la coplata vor completa o declaraţie pe proprie răspundere că se încadrează în una din categoriile exceptate.
Declaraţia se va anexa la FOCG.