PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

 

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi a legii nr. 46/2003, legea drepturilor pecientului, Spitalul Clinic Nr.1 Căi Ferate Witting Bucureşti are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este asigurarea protecţiei sociale prin servicii de sănătate, asigurarea funcţionării sistemului de asigurări de sănătate la nivel local potrivit Legii 95/2006.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru funcţionarea sistemului de asigurări de sănătate la nivel local potrivit Legii 95/2006. Refuzul dvs. de a furniza aceste date determină imposibilitatea acordării serviciilor de sănătate.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Spitalul Clinic Nr.1 Căi Ferate Witting Bucureşti şi sunt comunicate altor destinatari (CNAS, parteneri contractuali ai Spitalului Clinic Nr. 1 CF Witting, alte Case Judeţene de Asigurări de Sănătate), în condiţiile legii.

Datele colectate având ca scop activitatea de resurse umane sunt necesare la CAS pentru înregistrarea dosarelor de participare la examenele sau concursurile de angajare sau pentru îndeplinirea obligaţiilor legale legate de proprii angajaţi. Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, refuzul dvs. de a furniza aceste date determină imposibilitatea înregistrării unui dosar de angajare.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

În vederea creşterii eficienţei sistemului de pază şi pentru asigurarea securităţii persoanelor şi a spaţiului public, Spitalul Clinic Nr.1 Căi Ferate Witting Bucureşti a instalat un sistem de supraveghere video interior şi exterior, prelucrând astfel imaginile tuturor persoanelor care intră în incinta instituţiei. Imaginile înregistrate sunt stocate şi comunicate numai Poliţiei în caz de evenimente flagrante şi a cercetării judiciare.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă datată şi semnată la registratură Spitalul Clinic Nr.1 Căi Ferate Witting Bucureşti.

OBSERVAŢIE
*Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

*Spitalul Clinic Nr.1 Căi Ferate Witting Bucureşti a fost înregistrat la ANSPDCP ca operator de date cu caracter personal la nr. 32927.