CONCURS OCUPARE POSTURI VACANTE LA SPITALUL CLINIC NR.1 CF WITTING BUCUREŞTI

  Spitalul Clinic Nr. 1 CF Witting scoate la concurs cf. Anunt Nr. 6609 din 10/05/2023: 1 post Referent de Specialitate Debutant - Comp. SSM - SU : Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultatul selectiei dosarelor inscrise in concursul organizat in data de 06.06.2023 so 12.06.2023: - Pdf_icon
 • Anunt 6936 din 17.05.2023: - Pdf_icon
 • Fisa Postului Referent de Specialitate Debutant SSM-SU: - Pdf_icon
 • Formular de inscriere Concurs - MAI -2023 - Pdf_icon

  • Spitalul Clinic Nr. 1 CF Witting scoate la concurs cf. Anunt Nr. 2908 din 28/02/2023: 1 post Referent de Specialitate Gr.1 si 1 post Economist Specialist Gr.1A: Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 28.03.2023: - Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultatul selectiei dosarelor inscrise la concursul organizat in data de 28.03.2023 - proba scris si in data de 31.03.2023 proba interviu: - Pdf_icon
 • Fisa Postului Referent Specialitate Gr.1: - Pdf_icon
 • Fisa Postului Economist Specialist 1A: - Pdf_icon

  • Spitalul Clinic Nr. 1 CF Witting scoate la concurs : post Medic Specialist Infectionist si post Medic Specialist Urolog: Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultatul final de la concursul organizat in data de 12.12.2022 proba scrisa si evaluare profesionala si stiintifica pentru ocuparea postului de medic specialist Boli Infectioase :Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultatele de la concursul organizat in data de 12.12.2022 proba scrisa si evaluare profesionala si stiintifica, iar in data de 15.12.2022 proba clinica pentru ocuparea postului de medic Specialist Boli Infectioase:Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultate la proba clinica la concursul organizat in 15.12.2022 pentru ocuparea postului de Medic Specialist Boli Infectioase:Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultate la proba evaluare profesionala si stiintifica si proba scris la concursul organizat in 12.12.2022 pentru ocuparea postului de Medic Specialist Boli Infectioase :Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultatele obtinute la concursul organizat in data de 23.11.2022, proba scrisa si evaluare profesionala si stiintifica, iar in data de 25.11.2022 proba clinica pentru ocuparea postului de medic specialist in specialitatea Urologie: Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultatele la proba clinica la concursul organizat in 25.11.2022 pentru ocuparea postului de medic specialist in specialitatea Urologie: Pdf_icon
 • Centralizator cu Rezultatul la proba Evaluare Profesionala si Stiintifica si Proba Scris la concursul organizat in data de 23.11.2022: Pdf_icon
 • Calendar Concurs Pentru Ocuparea Postului Vacant De Medic Specialist Boli Infectioase: Pdf_icon
 • Calendar Concurs Pentru Ocuparea Postului Vacant De Medic Specialist Urolg: Pdf_icon
 • Centralizator Rezultate Selectie Dosare pentru ocuparea postului de Medic Specialist Urolog si Medic Specialist Boli Infectioase: Pdf_icon
 • Centralizator Rezultate finale selectie dosare pentru ocuparea postului de Medic Specialist Urolog si Medic Specialist Boli Infectioase:Pdf_icon
 • Calendar concurs 07.10.2022: Pdf_icon
 • Tematica Concurs Post Medic Specialist Infectionist: Pdf_icon
 • Tematica Concurs Post Medic Urolog: Pdf_icon
 • Fisa Postului Medic Infectionist: Pdf_icon
 • Regulament Concurs ocupare post Medic: Pdf_icon

  • Spitalul Clinic Nr. 1 CF Witting scoate la concurs 1 post tehnician debutant: Pdf_icon
 • Centralizator Rezultate Finale pentru concursul tehnician debutan SSM-SU: Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultatul probei interviu/ proba practica la Concursul Organizat in data de 20.09.2022: Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultatul probei scrise la Concursul organizat in data de 15.09.2022: Pdf_icon
 • Centralizator Rezultate selectie dosare tehnician debutan SSM-SU: Pdf_icon
 • Fisa postului Tehnician debutant Responsabil SSM: Pdf_icon

  • Spitalul Clinic Nr. 1 CF Witting scoate la concurs urmatoarele posturi : Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultatul final la concursul organizat în data d e27.07 si 01.08.2022: Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultatul probei intetrviu/proba practica la Concursul organizat in data de 01.08.2022: Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 27.07.2022: Pdf_icon
 • Centralizator selectie dosare la concursul din data de 27.07 si 01.08.2022 : Pdf_icon
 • Tematica pentru ocupare post Sef Depozit - Pdf_icon
 • Fisa postului Sef Depozit - Pdf_icon

  • Spitalul Clinic Nr. 1 CF Witting scoate la concurs urmatoarele posturi: -: Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultatul probei interviu/proba practica la concursul organizat in 19.07.2022- Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 14.07.2022- Pdf_icon
 • ANUNT Examen scris proba 14.07.2022- Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultatul final la concursul organizat in data de 14.07.2022 si 19.07.2022- Pdf_icon
 • Centralizator Selectie dosare la concursul din 14 si 19.07.2022 - Pdf_icon
 • Tematica si Bibliografie pentru ocupare post Asistent Medical Generalist - Pdf_icon
 • Tematica si Bibliografie pentru ocupare post Asistent Medical Generalist Debutan PL - Pdf_icon
 • Fisa post asistent medical generalist PL - Pdf_icon
 • Fisa postului asistent medical generalist debutant - Pdf_icon

  • Spitalul Clinic Nr. 1 CF Witting scoate la concurs urmatoarele posturi: -: Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultate finale la concursul organizat in data de 13.07.2022 si 18.07.2022:Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultatul selectiei dosarelor inscrise la concursul organizat in data de 13.07.1011 si 18.07.2022: Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultatul probei sustinuta in data de 18.07.2022 proba interviu/proba practica - Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 13.07.2022 - Pdf_icon
 • Fisa post contabil - Pdf_icon
 • Tematica si Bibliografie post contabil - Pdf_icon
 • Bibliografie si Tematica pentru ocupare post Portar - Pdf_icon
 • Fisa postului Portar - Pdf_icon

  • Spitalul Clinic Nr. 1 CF Witting scoate la concurs urmatoarele posturi: - Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultatul final de la concursul organizat în data de 02.08 si 04.08.2022: - Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultatul la proba clinica la concursul organizat în data de 04.0.2022: - Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultatul la proba evaluare profesionala si stiintifica si proba scris la concursul organizat în data de 02.08.2022: Pdf_icon
 • Calendar concurs organizat in data de 02.8 si 04.08.2022 RMFB : Pdf_icon
 • Informare anunt schimbare ora examen RMFB : Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultate finale la proba de verificare si confirmare a dosarelor pentru ocupare post medic primar RMFB - Pdf_icon
 • Centralizator verificare dosare medic primar RMFB Spital Witting: - - Pdf_icon
 • Calendar depunere dosare Spital Witting - Pdf_icon
 • Tematica pentru ocupare post Medic Primar RMFB - Pdf_icon
 • Tematica pentru concursul de ocupare de post specialitatea Medic Medicina Interna - Pdf_icon

  • Spitalul Clinic Nr. 1 CF Witting scoate la concurs urmatoarele posturi: - Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultatul probei interviu/proba practica la concursul ogranizat in data de 15.06.2022 - Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultatul probei interviu/proba practica la concursul ogranizat in data de 20.07.2022 - Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 15.06.2022 - Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultatele selectiei de dosare pentru concursul organizat in 15.06.2022, respectiv 20.06.2022 - Pdf_icon
 • Tematica pentru ocupare post Sef Depozit - Pdf_icon
 • Tematica pentru ocupare post Registrator Medical - Pdf_icon
 • Bibliografie/Tematica pentru ocupare post Portar - Pdf_icon
 • Fisa postului Registrator Medical - Pdf_icon
 • Fisa postului Sef Depozit - Pdf_icon
 • Fisa postului Portar - Pdf_icon

  • Anunt 4234 din 31.03.2022 - Spitalul Clinic Nr. 1 CF Witting scoate la concurs urmatoarele posturi: - Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultatele finale la concursul organizat in data de 29.04.2022 - Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultatele probei interviu / proba practica la concursul organizat in data de 06.05.2022 - Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultatele probei scrise la Concursul organizat in 29.04.2022 - Pdf_icon
 • Rezultate Selectie Dosare inscrise la Concursul organizat in data de 29.04.2022 - proba scrisa si in data de 06.05.2022 sustinere interviu/proba practica - Pdf_icon
 • Cerere Inscriere Concurs - Pdf_icon
 • Tematica pentru ocupare post Asistent Medical Generalist Principal (PL) - Pdf_icon
 • Tematica pentru ocupare post Asistent Medical Generalist - Pdf_icon
 • Tematica pentru ocupare post Asistent Medical Radiologie - Pdf_icon
 • Tematica pentru ocupare post Asistent Medical Generalist Debutant PL - - Pdf_icon
 • Tematica pentru ocupare post infirmiera - Pdf_icon
 • Tematica pentru ocupare post infirmiera debutanta - Pdf_icon
 • Tematica pentru ocupare post ingrijitoare - Pdf_icon
 • Tematica pentru ocupare post Referent Gradul 2 - Pdf_icon
 • Tematica pentru ocupare post Inginer Specialist 1A - Pdf_icon
 • Atributii asistente camera de garda - Pdf_icon
 • Fisa post asistent medical generalist PL - Pdf_icon
 • Fisa postului asistent medical de laborator radiologie - Pdf_icon
 • Fisa postului asistent medical generalist PL - Pdf_icon
 • Fisa postului infirmiera debutantanta sectia Oftalmologie - Pdf_icon
 • Fisa postului ingrijitoare sectia Oftalmologie - Pdf_icon
 • Fisa postului asistent medical generalist debutant Sectia Medicala 1 - Pdf_icon
 • Fisa postului asistent medical generalist Sectia Medicina Interna 1 - Pdf_icon
 • Fisa postului infirmiera debutanta Sectia Medicina Interna 1 - Pdf_icon
 • Fisa postului ingrijitoare sectia Medicina Interna 1 - Pdf_icon
  • Spitalul Clinic Nr. 1 CF Witting scoate la concurs un post de asistent medical dietetician debutant - Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea postului de asistent medical debutant - Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului de asistent medical debutant - Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultatul probei scris la concursul organizat pentru ocuparea postului de asistent medical debutant - Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultatul selectiei dosarelor inscrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de as. medical debutant - Pdf_icon
 • Erata completare - Tematica pentru ocupare post Asistent Medical Dietecian Debutant - Pdf_icon
 • Completare la anuntul nr.17368 pentru ocuparea postului contractual vacant de Asistent Medical Dietetician Debutant- Pdf_icon
 • Tematica pentru ocupare post Asistent Medical Dietecian Debutant - Pdf_icon
 • Fisa postului Asistent Medical Dietecian Debutant - Pdf_icon

  • Spitalul Clinic Nr. 1 CF Witting scoate la concurs post muncitor necalificat 1 - Pdf_icon
 • Centralizator rezultate proba interviu muncitor necalificat 1 - Pdf_icon
 • Centralizator selectie dosare pentru ocupare de post muncitor necalificat 1 - Pdf_icon
 • Centralizator rezultate proba scrisa post muncitor necalificat 1 - Pdf_icon
 • Tematica/Bibliografie pentru concursul de ocupare de post muncitor necalificat 1 - Pdf_icon
 • Fisa postului muncitor necalificat 1 - Pdf_icon

  • Spitalul Clinic Nr. 1 CF Witting scoate la concurs urmatoarele posturi de medici - Pdf_icon
 • Calendar Concurs pentru desfăşurarea concursului organizat pentru ocuparea posturilor de Medic specialist Neurologie din cadrul Ambulatoriu de Specialitate Gara de Nord - Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultatele finale pentru ocuparea postului vacant de Medic Specialitatea NEUROLOGIE - Pdf_icon
 • Calendar Concurs pentru desfăşurarea concursului organizat pentru ocuparea posturilor de Medic specialist Psihiatrie din cadrul Ambulatoriu de Specialitate Gara de Nord - Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultatele finale pentru ocuparea postului vacant de Medic Specialitatea PSIHIATRIE - Pdf_icon
 • Calendar Concurs pentru desfăşurarea concursului organizat pentru ocuparea posturilor de Medic specialist ORL din cadrul Ambulatoriu de Specialitate Gara de Nord - Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultatele finale pentru ocuparea postului vacant de Medic Specialitatea ORL - Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultatele la proba scrisa si la evaluare profesionala si stiintifica pentru ocuparea postului vacant de Medic Specialitatea ORL - Pdf_icon
 • Situatie dosare pentru ocuparea posturilor vacante de medic - Pdf_icon
 • Centralizator selectie dosare pentru ocuparea posturilor vacante de medic - Pdf_icon
 • Tematica pentru concursul de ocupare de post specialitatea ORL - Pdf_icon
 • Tematica pentru concursul de ocupare de post specialitatea Medicina Interna - Pdf_icon
 • Tematica pentru concursul de ocupare de post specialitatea Psihiatrie - Pdf_icon
 • Tematica pentru concursul de ocupare de post specialitatea Neurologie- Pdf_icon
 • Cerere inscriere concurs - Pdf_icon
 • Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal - Pdf_icon
 • Calendar concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi - Pdf_icon
  • Calendar Concurs pentru ocuparea functiei de Referent de Specialitate Debutant- Pdf_icon
 • Centralizator rezultat final ocupare post referent de specialitate debutant - Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultatul probei interviu in vederea ocuparii postului de referent de specialitate debutant - Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultatul probei scrise la concursul organizat in vederea ocuparii postului de referent de specialitate debutant- Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultatul selectiei dosarelor inscrise la concursul pentru ocuparea postului de Referend de Specialitate Debutant -Pdf_icon
 • Bibliografie pentru ocuparea postului de Referent de Specialitate Debutant - Pdf_icon
 • Fisa Postului Referent de Specialitate Debutant - Pdf_icon
 • Model cerere participare concurs referent de specialitate debutant - Pdf_icon
  • Regulament privind concursurile pentru ocuparea posturilor de medic, farmacist, biolog, biochimist si chimist - Pdf_icon
   Spitalul Clinic Nr. 1 CF Witting scoate la concurs urmatoarele posturi de sefi de sectie- Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultatul obtinut pentru ocuparea postului de sef de sectie - Chirurgie -- Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultatul obtinut la concursul organizat pentru ocuparea postului de sef sectie - Pdf_icon
 • Calendar concurs ocupare post Sef de Sectie - Pdf_icon
 • Rezultate proba interviu - proiect de management Sefi Sectie - Pdf_icon
 • Important ! Proba desfasurare proba interviu -Sustinerea proiectului de management, la concursul pentru ocuparea posturilor de sefi de sectie - Pdf_icon
 • Important COMPLETARE! Proba desfasurare proba interviu -Sustinerea proiectului de management, la concursul pentru ocuparea posturilor de sefi de sectie - Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultatul final la proba de verificare dosare concurs, dupa solutionarea contestatiilor - Pdf_icon
 • Calendar concurs pentru sustinerea proiectului de management pentru ocuparea functiilor de Sef Sectie/Sef laborator - Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultatele verificarii si completarii dosarelor inscrise pentru ocuparea postului de sef de sectie - Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultatele verificarii dosarelor inscrise pentru ocuparea postului de Sef Sectie - Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultate finale la proba interviu-sustinere proiect de management - Pdf_icon
 • Model Cadru - Proiect de managemtn pentru ocuparea functiilor de Sef Sectie/ Laborator/ Serviciu - Pdf_icon
 • Calendar Concurs pentru ocuparea functiei de Sef Sectie - Pdf_icon
 • Tematica pentru ocuparea functiei de Sef de Sectie - Pdf_icon
 • Bibliografie pentru ocuparea posturilor de Sef Sectie - Pdf_icon
 • Tema Proiectului de Management pentru Sefi de Sectie - Pdf_icon
 • Regulament concurs pentru ocuparea posturilor Sefi de Sectie - Pdf_icon
  • Spitalul Clinic Nr. 1 CF Witting scoate la concurs postul de farmacist sef - Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultatul obtinut la concursul organizat pentru ocuparea postului Farmacist Sef - Pdf_icon
 • Calendar concurs pentru ocuparea postului Farmacist Sef - Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultatele verificarii si completarii dosarelor inscrise pentru ocuparea postului de sef de farmacie - Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultatele verificarii dosarelor inscrise pentru ocuparea postului de Sef de Farmacie - Pdf_icon
 • Calendar Concurs pentru ocuparea functiei de farmacist sef - Pdf_icon
 • Tematica pentru concursul farmacist sef - Pdf_icon
  • Spitalul Clinic Nr. 1 CF Witting scoate la concurs un post de medic primar in specialitatea RMFB si 1/2 medic specialist infectionist- Pdf_icon
 • Centralizator rezultate finale la concursul ogranizat pentru ocuparea postului de medic primar RMFB - Pdf_icon
 • Centralizator rezultate proba scrisa si evaluare profesionala medic primar RMFB - Pdf_icon
 • Calendar concurs pentru ocuparea postului de medic primar RMFB - Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultatele verificarii dosarelor inscrise pentru ocuparea postului de Medic Primar RMFB - Pdf_icon
 • Tematica pentru ocuparea postului de medic primar RMFB - Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultatele verificarii dosarelor inscrise pentru ocuparea postului de Medic Primar RMFB - Pdf_icon
 • Calendarul de concurs in vederea ocuparii postului de Medic Primar RMFB - Pdf_icon
 • Situatie Dosare depuse pentru Concursul/Examenul organizat in vederea ocuparii functiei de Medic Primar RMFB - Pdf_icon
  • Spitalul Clinic Nr. 1 CF Witting scoate la concurs urmatoarele posturi in data de 7 septembrie 2021 si 8 septembrie 2021 (Anunt Nr. 12770 din 16.08.2021)- Pdf_icon
 • Completare la Anuntul Nr. 12770 / 16.08.2021 - Pdf_icon
 • Centralizator rezultate finale la Concursul organizat pe data de 07/08/15.09.2021 (Publicat pe 22.09.2021): - Pdf_icon
 • Centralizator rezultate proba interviu/proba orala/proba practica la Concursul organizat in data de 15.09.2021 (Publicat pe 16.09.2021): - Pdf_icon
 • Centralizator rezultate proba scrisa la Concursul organizat in zilele de 07-08.09.2021 (Publicat pe 09.09.2021): - Pdf_icon
 • Centralizator cu rezultatul selectiei dosarelor inscrise la concursul organizat in ziua de 7 si 8 septembrie 2021 - Publicat 01.09.2021 - Pdf_icon
  • Cerere inscriere concurs - Pdf_icon
   Formular - Informare GDPR -pentru concursul din 7-8 septembrie 2021 - Pdf_icon
   Tematici si Bibliografie pentru concursul din 7-8 septembrie 2021- Pdf_icon
   Fise post concurs 7-8 septembrie 2021 - Pdf_icon
 • Spitalul Clinic Nr. 1 CF Witting solicita medici specialisti/primari sau rezidenti anul IV in linia de garda pentru a asigura continuitatea activitatii la nivelul sectiei ATI - Pdf_icon

 • Rezultatele finale la concursurile organizate in data de 12.07.2021 pentru ocuparea unor posturi vacante: - Pdf_icon

 • Situatia rezultatelor obtinute de candidatii inscrisi la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante in urma sustinerii probei orale/interviu din data de 16.07.2021 - Pdf_icon

 • Situatia rezultatelor obtinute de candidatii inscrisi la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante in urma sustinerii probei scrise din data de 12.07.2021 la Spitalul Clinic Nr. 1 CF Witting- Pdf_icon

 • Situatia candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante la Spitalul Clinic Nr. 1 CF Witting - Pdf_icon

 • Spital Witting scoate la concurs urmatoarele posturi - Anunt 10376 / 15.06.2021: - Pdf_icon

 • Completare anunt 10376 / 15.06.2021 pentru postul de Auditor Gradul 1 - Pdf_icon

 • Cerere de inscriere concurs - Pdf_icon

 • Spital Witting scoate la concurs urmatoarele posturi - Anunt 612 din 15.01.2021: - Pdf_icon

 • Fise Post Concurs publicat in 15.01.2021: - Pdf_icon

 • Spital Witting scoate la concurs urmatoarele posturi - Anunt 12175 din 10.11.2020: - Pdf_icon

 • Rezultate privind selectia de dosare: - Pdf_icon

 • Spital Witting scoate la concurs urmatoarele posturi: - Pdf_icon

 • Anunt Promovare Nr. 11573 din 29.09.2020: - Pdf_icon

 • Spital Witting scoate la concurs urmatoarele posturi: - Pdf_icon

 • Proces Verbal Rezultate Concurs Spital Clinic Nr. 1 CF Witting - 9.04 - Pdf_icon

 • Proces Verbal Rezultate Concurs Spital Clinic Nr. 1 CF Witting - Pdf_icon

 • Calendar Concursuri 30.03.2020 Spital Clinic Nr. 1 CF Witting - Pdf_icon

 • Anunt Concurs Farmarcist Primar - Pdf_icon

 • Spital Witting scoate la concurs urmatoarele posturi: - Pdf_icon

 • Proces Verbal Rezultate Concurs Medic Oftalmolog - Pdf_icon

 • Anunt anulare concurs Medic Psihiatru - Pdf_icon

 • Rezultate proba clinica Medic Specialist Oftalmolog - Pdf_icon

 • Rezultate contestatii la proba scrisa Medic Specialist Oftalmolog - Pdf_icon

 • Punctaj Proba scrisa Medic Specialist Oftalmolog - Pdf_icon

 • Centralizator concurs Medic Specialist Oftalmolog - Pdf_icon

 • Selectia dosarelor concurs Medic Specialist Oftalmolog - Pdf_icon

 • Calendar Concurs Medic Specialist Oftalmolog - Pdf_icon

 • Centralizator Rezultat Final Concurs Asitente Medicale oftalmologie - Pdf_icon

 • Centralizator Rezultat Final Concurs Infirmiere Oftalmologie - Pdf_icon

 • Centralizator Rezultat Final Concurs Infirmiere din 07.02.2020 - Pdf_icon

 • Centralizator Rezultat Final Concurs Infirmiere din 06.02.2020 - Pdf_icon

 • Centralizator Rezultate Concurs Infirmiere din 06.02.2020 - Pdf_icon

 • Nota Informare Concurs Portar - Pdf_icon

 • Spitalul Clinic Nr. 1 CF Witting scoate la concurs urmatoarele posturi (examen 06.02.2020) - Pdf_icon

 • Spitalul Clinic Nr. 1 CF Witting scoate la concurs - Pdf_icon

 • Spitalul Clinic Nr. 1 CF Witting scoate la concurs in 27.11.2019 - Pdf_icon

 • Spitalul Clinic Nr. 1 CF Witting scoate la concurs - Pdf_icon

  REZULTATE CONCURS - SPITALUL CLINIC NR.1 CF WITTING BUCURESTI

 • Rezultate concurs Selectie Dosare 15.01.2021 publicate 21.01.2021: - Pdf_icon

 • Rezultate preliminare Selectie Dosare 15.01.2021: - Pdf_icon

 • Rezultate concurs Registrator Medical 30.12.2019 - Pdf_icon

 • Grila de punctaj pentru proiectul "Plan de imbunatatire a Calitatii in Spital - Pdf_icon

 • Proces Verbal Concurs Pentru Ocupare Post Medic Specialist Radiolog - Pdf_icon

 • Proces Verbal Concurs Asistent Medical Debutant din Ambulatoriul de Specialitate Gara de Nord - Cabinetul Oftalmologie - Pdf_icon

 • Proces Verbal Concurs Medic Primar Urolog - Pdf_icon

  TEMATICI / BIBLIOGRAFIE CONCURS - SPITALUL CLINIC NR.1 CF WITTING BUCURESTI

 • Tematica pentru ocuparea postului de Inginer Specialist 1A, concurs 10376/ 15.06.2021 - Pdf_icon

 • Tematica pentru ocuparea postului de Auditor Gradul 1 - concurs 10376/ 15.06.2021 - Pdf_icon

 • Tematica pentru ocuparea postului de Inspector de Specialitate Grad 1- concurs 10376/ 15.06.2021 - Pdf_icon

 • Tematica pentru ocuparea postului de Muncitor Calificat 4 - Bucatar - concurs 10376/ 15.06.2021 Pdf_icon

 • Tematica pentru ocuparea postului de Muncitor Calificat 4 - Instalator - concurs 10376/ 15.06.2021 Pdf_icon

 • Tematica pentru ocuparea postului de Muncitor Calificat 1 - Instalator- concurs 10376/ 15.06.2021 Pdf_icon

 • Tematica pentru ocuparea postului de Muncitor Necalificat 1 - concurs 10376/ 15.06.2021 Pdf_icon

 • Tematica pentru ocuparea postului de Medic Medic Specialist Oftalmologie - Pdf_icon

 • Bibliografie pentru ocupare Post Medic in cadrul Biroului de Management al Calitatii Serviciilor Medicale - Pdf_icon

 • Tematica pentru ocuparea postului de Medic Radiolog - Pdf_icon

 • Tematica pentru ocuparea postului de Medic Urolog - Pdf_icon

 • Tematica pentru ocuparea postului de Medic Psihiatru - Pdf_icon

 • Tematica pentru ocuparea postului de Portar - Pdf_icon

 • Tematica pentru ocuparea postului de Muncitor Necalificat - Pdf_icon

 • Tematica pentru ocuparea postului de Asistent Medical Generalist - Pdf_icon

 • TEMATICA pentru ocuparea postului de Referent Biroul Achizitii Publice - Pdf_icon

 • TEMATICA pentru ocuparea postului de Asistent Medical PL - Pdf_icon

 • TEMATICA pentru ocuparea postului de Asistent Medical Generalist Sectia Oftalmologie - Pdf_icon

 • TEMATICA pentru ocuparea postului de Asistent Medical S - Pdf_icon

 • TEMATICA pentru ocuparea postului de Infirmier/a Debutant/a - Pdf_icon

 • TEMATICA pentru ocuparea postului de Infirmier/a - Pdf_icon

 • TEMATICA pentru ocuparea postului de Ingrijitor - Pdf_icon

 • TEMATICA pentru ocuparea postului Referent Debutant - Pdf_icon

 • TEMATICA pentru ocuparea postului de Registrator Medical Debutant - Pdf_icon

 • TEMATICA pentru ocuparea postului de Bucatar - Pdf_icon

 • TEMATICA pentru ocuparea postului de Sef Depozit - Pdf_icon

 • TEMATICA pentru ocuparea postului de Spalatoreasa - Pdf_icon

 • TEMATICA pentru ocuparea postului de Bucatar Debutant - Pdf_icon

 • TEMATICA pentru ocuparea postului de Tehnician Debutant- Pdf_icon

 • TEMATICA pentru ocuparea postului de Lacatus Mecanic - Pdf_icon

 • TEMATICA pentru ocuparea postului de Portar Debutant - Pdf_icon

  FISE DE POST - SPITALUL CLINIC NR.1 CF WITTING BUCURESTI

 • Fisa post Auditor Intern Gr. 1 - Anunt 10376 / 15.06.2021: -Pdf_icon

 • Fisa post Inginer Specialist 1A Aparatura Medicala - Anunt 10376 / 15.06.2021: - Pdf_icon

 • Fisa post Inspector de Specialitate Gr.1 - Anunt 10376 / 15.06.2021: - Pdf_icon

 • Fisa post Muncitor Calificat 1 Bucatar - Anunt 10376 / 15.06.2021: - Pdf_icon

 • Fisa post Muncitor Calificat 1 Instalator - Anunt 10376 / 15.06.2021: - Pdf_icon

 • Fisa post Muncitor Calificat 4 Instalator - Anunt 10376 / 15.06.2021: - Pdf_icon

 • Fisa post Muncitor NeCalificat 1 - Anunt 10376 / 15.06.2021: - Pdf_icon

 • Fisa post Medic Specialist Radiologie - Pdf_icon

 • Fisa post Medic Radiolog - Pdf_icon

 • Fisa post Medic Urolog - Pdf_icon

 • Fisa post Medic Psihiatru - Pdf_icon

 • Fisa post Asistent Medical Generalist - Pdf_icon

 • Fisa postului Registrator Medical Debutant - Pdf_icon

 • Fisa postului Referent Debutant - Pdf_icon

 • Fisa postului Infirmiera Debutanta Chirurgie - Pdf_icon

 • Fisa postului Infirmiera Debutanta Oftalmologie- Pdf_icon

  PROCESE VERBALE CONCURS - SPITALUL CLINIC NR.1 CF WITTING BUCURESTI

 • Proces Verbal Asistent Medical Generalist Principal la sectia Oftalmologie - Pdf_icon

 • Proces Verbal Asisnt Medical Generalist la Cabinetul de Oftalmologie din Ambulatoriu de Specialitate Gara de Nord - Pdf_icon

 • Proces Verbal Asisnt Medical la Cabinetul de Diabet Zaharat din Ambulatoriu de Specialitate Gara de Nord- Pdf_icon

 • Proces Verbal Ingrijitoare la Sectia Oftalmologie - Pdf_icon

 • Proces Verbal Registrator Medical - Pdf_icon

 • Proces Verbal Bucatar la Serviciul Administrativ - Pdf_icon

 • Proces Verbal Infirmiera Sectia Medicala 1 - Pdf_icon

 • Proces Verbal Referent Specialitate Achizitii Publice - Pdf_icon

 • Proces Verbal Sef Depozit Serviciul Administrativ - Pdf_icon

 • Proces Verbal Spalatoreasa Serviciul Administrativ - Pdf_icon

  ACTE NECESARE LA ANGAJARE IN CADRUL SPITALULUI CLINIC NR.1 CF WITTING BUCURESTI

 • ACTE NECESARE ANGAJARE - Pdf_icon

 • ~