Documente necesare pentru internare

CRITERII GENERALE DE INTERNARE: - Vezi aici lista completa

A. PERSOANE ASIGURATE - Vezi aici Lista Actelor Necesare la Internare

ACTE NECESARE INTERNARII

  1. BILET DE TRIMITERE DE LA MEDICUL DE FAMILIE vizat de medicul specialist sau bilet de internare de la medicul specialist, aflati in relatii contractuale cu casa judeteană de asigurari de sanatate.

  2. CARTE DE IDENTITATE SAU BULETIN

  3. CARDUL DE SANATATE sau adeverinta "LIPSA CARD" emisa de Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate.

Observaţie !!: Calitatea de asigurat poate fi dovedită şi cu ajutorul sistemului electronic al CNAS.

De menţionat: În cazul în care persoana care necesită servicii medicale, medicamente, îngrijiri la domiciliu şi dispozitive medicale, cu excepţia celor din pachetul minim de servicii medicale, ca urmare a interogării aplicaţiei menţionate mai sus, apare neasigurată, aceasta va face dovada calităţii de asigurat cu:

 • Angajaţi:
  Adeverinta de la locul de munca din care sa reiasa că unitatea angajatoare are achitate la zi asigurarile sociale de sanatate.
 • Pensionari:
  Cuponul de pensie din ultima luna (original sau xerocopie).
 • Someri:
  Adeverinţă de şomaj sau xerocopie după carnetul de şomaj.
 • Persoane fara venit:
  Chitanţa de la casa de asigurari de sanatate, privind plata asigurarii medicale sau dovada de coasigurat.
 • Elevi sub 18 ani şi studenţi:
  Xerocopie după certificatul de naştere(pentru copii sub 14 ani) sau buletinul de identitate şi dovada de coasigurat.
 • Pentru cetăţeni străini:
  Paşaport/act de identitate cu fotografie, asigurare de sănătate, card european de asigurări de sănătate, eventual permis de şedere

Nu uitaţi!
Chiar dacă sunteţi neasigurat aveţi dreptul la servicii medicale de urgenţă gratuit şi beneficiaţi de pachetul minimal de servicii medicale, fără a face dovada calităţii de asigurat.
Calitatea de asigurat şi drepturile de asigurare încetează odată cu pierderea dreptului de domiciliu sau de şedere în România.
Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat beneficiază de servicii medicale numai în cazul urgentelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu potenţial endemo-epidemic şi cele prevăzute în Programul naţional de imunizări, monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a lăuzei, servicii de planificare familială în condiţiile art. 223, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

De retinut !
Dacă pacientul solicita concediu medical acesta se eliberează numai în baza unei Adeverinţe de la angajator care cuprinde concediile medicale efectuate în ultimele 12 luni.
Biletul de ieşire, scrisoarea medicală, reţetele, concediile medicale, biletele de trimitere (acolo unde este cazul) se ridică de către pacient de la Secretariatele clinicilor pe baza actului de identitate.

B. PERSOANE NEASIGURATE

 1. bilet trimitere de la medicul de familie;
 2. bilet de internare de la medicul specialist;
 3. buletin de identitate;
 4. certificat de atestare fiscală (cum că nu au venit).

SISTEM DE PROGRAMARE A INTERNĂRILOR PENTRU BOLNAVII CRONICI Internările pacienţilor cronici sunt voluntare - se aplică în acelaşi mod ca şi primirea în orice alt serviciu medical şi pentru orice altă boală.
Pacientul este consultat de către medicul specialist conform programului secţiei stabilindu-se dacă afecţiunea este acută sau dacă pacientul suferă de o boală cronică.
După stabilirea diagnosticului, pacienţii cronici sunt programaţi la internare în limita locurilor disponibile pe secţie şi a afecţiunilor de care suferă, toate aceste elemente fiind consemnate într-un registru de programări pentru pacienţii cronici.
Pacienţii care solicită internarea pot cere, în lipsa locurilor disponibile, înscrierea într-un registru de programări a datelor de contact pentru a putea fi anunţaţi în timp util despre disponibilitatea acestora, disponibilitate evaluată conform criteriilor mai sus menţionate.

Programarea se poate face online, telefonic sau direct la medical curant. Pentru programarea telefonică pacienţii sau reprezentanţii acestora au la dispoziţie pe site-ul spitalului informaţiile de contact.