Programare Online în cadrul Spitalului Clinic Nr. 1 CF Witting sau la Ambulatoriul de Specialitate Gara de Nord Bucureşti.

Completaţi datele de mai jos pentru o programare în Unitatea noastră sau în Ambulatoriul de Specialitate Gara de Nord:
Instrucţiuni:

Vă rugăm să solicitați o programare cu cel puțin 72 ore înainte de data dorită. După completarea datelor solicitate veți fi contactat (a) telefonic pentru confirmarea programării. Dacă în termen de 2 zile lucrătoare de la data completării formularului nu veți fi contactat, programarea pentru data/specialitatea/serviciul solicitat nu se poate realiza.

VĂ INFORMĂM CĂ NU TOATE CABINETELE DIN SPITAL SAU AMBULATORIU ACCEPTĂ CONSULTAȚII PE BAZA BILETELOR DE TRIMITERE ELIBERATE DE MEDICUL DE FAMILIE/SPECIALIST ŞI CA UNELE SERVICII MEDICALE/CONSULTAȚII SE REALIZEAZĂ CONTRA COST !

Neprezentarea la ora solicitată după confirmarea programării atrage anularea posibilității de a mai realiza o nouă programare.
Acord prelucrare date - Formular Programare Online
Conform Regulamentului general privind protecţia datelor 679/2016, al Legii nr. 506/2004, privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice Spitalul Clinic Nr. 1 CF Witting, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
Scopul colectării datelor este: programarea la consultatii, prin intermediul formularului de programare online, in cadrul ambulatoriului din Spitalul Clinic Nr. 1 CF Witting.
Datele solicitate in cadrul formularului de programare online sunt necesare pentru realizarea programarii si pentru a fi contactati in scopul confirmarii programarii la consultatie. Refuzul dvs. de a furniza aceste informatii determină imposibilitatea realizarii programarii la consultatie prin intermediul formularului de programare online.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi nu sunt comunicate tertilor.
Unitatea noastră functionează ca operator de date cu caracter personal sub numărul 32927.