Informaţii:

Vă informăm că Spitalul CF Witting a fost renovat complet şi oferă condiţii de internare deosebite. Spitalul nostru vă oferă prilejul să beneficiaţi de asistenţă medicală de înalta clasă, recunoscută atât la nivel local cât şi naţional. Pentru că îngrijiriile medicale ce vi se acordă în unitatea noastră să fie cât mai eficiente, trebuie să sprijiniţi străduinţele noastre în acest sens.

VĂ RECOMANDĂM

 • înainte de a solicita serviciile noastre, adresaţi-vă medicului de familie sau medicului specialist pentru a obţine biletul de trimitere.
 • prezentaţi-vă la internare cu documentele necesare.

Documente necesare pentru internare

ACTE NECESARE INTERNARII

A. PERSOANE ASIGURATE

 1. bilet trimitere dela medicul de familie;
 2. bilet de internare de la medicul specialist;
 3. buletin de identitate;
 4. adeverinţă serviciu - pentru angajaţi;
 5. carnet de şomaj - pentru şomeri;
 6. cupon de pensie - pentru pensionari;
 7. adeverinţă elev sau student
 8. adeverinţă primar - pentru cei cu ajutor social

B. PERSOANE NEASIGURATE

 1. bilet trimitere de la medicul de familie;
 2. bilet de internare de la medicul specialist;
 3. buletin de identitate;
 4. certificat de atestare fiscală (cum că nu au venit).

SISTEM DE PROGRAMARE A INTERNĂRILOR PENTRU BOLNAVII CRONICI

Internările pacienţilor cronici sunt voluntare - se aplică în acelaşi mod ca şi primirea în orice alt serviciu medical şi pentru orice altă boală.

Pacientul este consultat de către medicul specialist conform programului secţiei stabilindu-se dacă afecţiunea este acută sau dacă pacientul suferă de o boală cronică.

După stabilirea diagnosticului, pacienţii cronici sunt programaţi la internare în limita locurilor disponibile pe secţie şi a afecţiunilor de care suferă, toate aceste elemente fiind consemnate într-un registru de programări pentru pacienţii cronici.

Pacienţii care solicită internarea pot cere, în lipsa locurilor disponibile, înscrierea într-un registru de programări a datelor de contact pentru a putea fi anunţaţi în timp util despre disponibilitatea acestora, disponibilitate evaluată conform criteriilor mai sus menţionate.

Programarea se poate face telefonic sau direct la medical curant. Pentru programarea telefonică pacienţii sau reprezentanţii acestora au la dispoziţie pe site-ul spitalului informaţiile de contact.

CONDITII DE EXTERNARE

Conditii de externare

 • Pacientul/aparţinătorul va fi anunţat cu minim 24 de ore cu privire la data externării
 • Pacientul trebuie să prezinte cardul de asigurat de sănătate eliberat de CNAS.
 • Situaţia externării:

 • externat (vindecat, ameliorat, agravat, staţionar, decedat)
 • la cerere , transfer
 • Documentele care sunt înmânate pacientului la externare:

 • Bilet de externare
 • Scrisoare medicală
 • Decont
 • Reţeta medicală
 • Certificat concediu medical
 • Referat medical, la nevoie
 • Externarea pacienţilor se face după ora 12:00 a fiecărei zile, pacientul primind la externare un Bilet de ieşire din spital/Scrisoare medicală eliberată de către medicul curant în care se înscriu informaţii despre:

 • Evaluarea stării de sănătate a pacientului la momentul externării;
 • Indicaţiile de tratament şi supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă (determinată conform diagnosticului):
 • Recomandări privind regimul igieno
 • dietetic de urmat;
 • Recomandări privind un stil de viaţă sănătos;
 • Dacă este cazul, se recomandă îngrijire medicală la domiciliu, servicii ce pot fi oferite de furnizorii de îngrijiri la domiciliu.
 • Pe lângă Bilet de ieşire din spital/Scrisoare medicală se eliberează la externare
 • Reţeta compensată/gratuită dacă persona este asigurată;
 • Concediu medical (la cerere – se eliberează numai în baza unei adeverinţe de la angajator care cuprinde concediile medicale efectuate în ultimele 12 luni).
 • La externare pacientul va primi inclusiv informaţiile privind revenirea la control sau la o eventuală apariţie sau agravare a unor semne ori simptome care necesită revenirea de urgenţă la spital.

  În cazul externării la cererea pacientului acesta va solicita în scris acest lucru, menţionând că solicita externarea contrar avizului medical.